Perspektiv på digitalisering och automatisering

Anna Frankzén Starrin har blivit en eftertraktad föreläsare tack vare sina fenomenala förmågor att analysera digitaliserings- och automatiseringstrender. Med ett öga mot framtidens megatrender och ett annat mot vår digitala samtid, kan Starrins insikter ge ditt företag bättre förmåga att möta kommande utmaningar. Anna är också känd under smeknamnet Robot Anna, då hon i media
ofta pratar om digitaliseringens påverkan på oss människor.

Boka Anna Frankzén Starrin som föreläsare till ditt event

Som föreläsare hämtar Anna Frankzén Starrin ämnen ur ett yrkesverksamt liv som kulturantropolog och trendanalytiker. Hennes yrke omfattar forskningsprojekt om hur vi människor kommer att leva i framtiden. Ur de erfarenheterna ger Anna föreläsningar som dels ringar in många av de digitala samtidsfenomen som präglar våra liv idag. Dels ger det henne en unik förmåga att också spekulera kring vilka trender som kommer driva våra liv och konsumtionsmönster i framtiden. Oavsett om det handlar om våra arbetsliv eller privata liv.

FÖRELÄSNING

Trenderna som påverkar framtiden 

 • Med publiken som utgångspunkt väljer Anna ut ett antal tekniska landvinningar, så som AI, big data med flera och beskriver den.
 • Hur påverkas människor av trender och vilka beteendeförändringar
  kommer vi att möta? Lär dig mer på denna föreläsning!
FÖRELÄSNING

Tekniken som påverkar oss konsumenter

 • Med publiken som utgångspunkt väljer Anna ut ett antal tekniska landvinningar, så som AI, big data med flera och beskriver den.
 • Som kulturantropolog arbetar Anna med att identifiera hur den
  digitala transformationen påverkar oss människor. 
FÖRELÄSNING

Stadstrender – Framtidens hållbara städer

 • Ta del av Annas studie för att kartlägga framgångsfaktorer för städer i framtiden. 
 • Här presenterar hon spännande insikter från studien hon just nu genomför och från 2009-2010.
FÖRELÄSNING

Moderatoruppdrag

 • Boka ett moderatoruppdrag med Anna och låt henne vara publikens röst på ditt event!
 • Annas bakgrund inom Utrikes Departementet gör henne till en diplomatisk moderator som trivs på scenen och med att ställa bekväma och mindre bekväma frågor.

Om Anna frankzén Starrin

Få inspiration till och grepp om framtidens digitala landskap


Anna Frankzén Starrin är kulturantropologen och kommunikatören med en sällsynt välutvecklad förmåga att analysera nutidens och framtidens trender. Utifrån sina breda kunskaper om artificiell intelligens, digitala medier och automatisering har hon kapaciteten att dra slutsatser om
megatrenderna som rör sig i nutiden och som kommer att eka in i framtiden.

Anna Frankzén Starrins pedagogiska och analytiska förmågor har gjort henne till en uppskattad samtidskommentator i både radio och TV, något som gett henne smeknamnet "Robot-Anna". Smeknamnet till trots ligger Annas fokus alltid på att ringa in den mänskliga erfarenheten utifrån de digitala förutsättningar som numera omger oss. Med humor och ett stort kunnande levandegör Anna ett ämne som både skänker hopp om framtiden, men som ibland också framstår som skrämmande.

kontakt och bokning

Här kan du boka Anna Frankzén Starrin för föreläsningar på företag, skolor, myndigheter och organisationer. Boka en föreläsning som både inspirerar, roar och ger alla åhörare bättre förståelse för människans framtida utmaningar.