Om Anna frankzén Starrin

Om Anna frankzén Starrin


Anna Frankzén Starrin är kulturantropologen, trendspanaren och omvärldsanalytikern som kan hjälpa din organisation att hitta fotfästet i en ständigt föränderlig omvärld. Som expert på digitalisering och automatisering jobbar Anna sedan snart 20 år tillbaka i huvudsak som innovationskonsult och trendspanare. Emellanåt föreläser hon också med grund i sina insiktsfulla spaningar om människans alltmer digitaliserade framtid.

Formellt sett har Anna en examen i kulturantropologi från Uppsala universitet och som kommunikatör från Berghs School of Communication. Sedan hon startade sin yrkesverksamma karriär i början av 2000-talet har hon blivit efterfrågad som expert då hon ofta efterfrågas om att kommentera på digitala trender i TV och radio. Det har också bidragit till att hon fått smeknamnet "Robot-Anna". Med det sagt är det framför allt ett mänskligt perspektiv hon framför, med särskild vikt på hur man skapar hållbara verksamheter. Fokus ligger hela tiden på hur den digitala revolutionen påverkar oss människor, och hur vi kan dra nytta av den.


Om du behöver en föreläsare som har koll på megatrenderna som spelar roll för framtiden har Anna många viktiga insikter som ditt företag kan dra nytta av. Med hennes hjälp kan dina medarbetare inspireras till att själva få bättre förmågor att se trenderna i samtiden som kan utveckla er verksamhet. Nyckeln till att ge människor inte det de tror att de vill ha, utan det de ännu inte vet om att de behöver. Anna Frankzén Starrin är en uppskattad föreläsare inte bara för sina insikters skull, utan också för sin förmåga att förmedla dem med både humor och värme.

Anna Frankzén Starrin är kulturantroprologen, trendspanaren och omvärldsanalytikern som kan hjälpa din organisation att hitta fotfästet i en ständigt föränderlig omvärld.

kontakt och bokning

Här kan du boka Anna Frankzén Starrin för föreläsningar på företag, skolor, myndigheter och organisationer. Boka en föreläsning som både inspirerar, roar och ger alla åhörare bättre förståelse för människans framtida utmaningar.